logo

Wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem i jego rodziną

przedSZKÓŁKI

Clipboard01

Bawiąc się, dziecko uczy się poruszać w świecie właśnie, dlatego, że robi na niby to, co później będzie musiało robić naprawdę.

/Umberto Eco/

 

przedSZKÓŁKI, czyli WARSZTATY DLA DZIECI 5 i 6 letnich

/Zajęcia przygotowujące do podjęcia nauki szkolnej/

Milowy krok

Przejście przedszkolaka do szkoły to dla niejednego dziecka milowy krok w przyszłość. Jest to konieczny i nieodłączny element na ścieżce edukacji każdego malucha. Jest to także duża zmiana w otoczeniu, podejściu i oczekiwaniach względem dziecka.

Przedszkole to bezpieczne podwórko, z którego maluch musi wyruszyć w świat. Wielokrotnie pomimo osiągniecia dojrzałości intelektualnej dziecko emocjonalnie nie jest gotowe na taką zmianę. A to właśnie rozwój emocjonalny i społeczny determinują powodzenie tej przeprawy.

Specyfika zajęć

PrzedSZKÓŁKI to zajęcia stworzone w odpowiedzi na oczekiwania rodziców dzieci 5 i 6 letnich, z dbałością o naszych przyszłych uczniów. Oferowane zajęcia mają charakter psychoedukacyjny i przeznaczone są dla przedszkolaków „starszaków” (ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich dzieci z odroczeniem od obowiązku szkolnego w bieżącym roku szkolnym). Zajęcia odbywają się w ściśle określonych blokach tematycznych dostosowanych do potrzeb poszczególnych dzieci biorących udział w zajęciach. Warsztaty mają na celu przygotowanie dzieci do funkcjonowania w zupełnie dla nich nowej roli społecznej.

Cel zajęć

Nadrzędnym celem zajęć jest przygotowanie do zmiany, jaką niesie ze sobą podjęcie nauki w szkole podstawowej. Udział w zajęciach to praca nad kształtowaniem własnej dziecięcej samooceny, ponoszeniem poczucia własnej wartości, a także pewności siebie. Ważnym celem jest również nabywanie umiejętności pracy w grupie oraz asertywności.
Zajęcia terapeutyczne realizują następujące cele:

 • kształtowanie pozytywnego stosunku do własnej osoby,
 • rozwijanie poczucia tożsamości i niezależności,
 • budowanie poczucia własności,
 • podsycanie wiary we własne możliwości, akcentowanie mocnych stron ucznia,
 • kształtowanie poczucia sprawstwa, bycia autorem wydarzeń,
 • ćwiczenia w oswajaniu sytuacji budzących lęk,
 • motywowanie do realizacji indywidualnych zainteresowań, pomysłów,
 • rozwijanie wrażliwości na własne potrzeby oraz przeżywane emocje,
 • rozbudzanie inicjatywy w kontaktach z innymi, z jednoczesnym respektowaniem granic i praw drugiej osoby,
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji,
 • nauka konstruktywnego wyrażania złości,
 • nauka funkcjonowania w grupie rówieśniczej,
 • nauka radzenia sobie w sytuacjach stresujących,
 • budowanie poczucia, że szkoła da się lubić!

Formy oddziaływania

Dzieci uczą się rozpoznawania i nazywania emocji oraz konstruktywnych sposobów ich wyrażania poprzez zabawę. W ramach gimnastyki mózgu przeprowadzane są także ćwiczenia usprawniające koncentrację uwagi, zadania z zakresu analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej. Najistotniejsze jest jednak budowanie i funkcjonowanie społeczności grupowej z zachowaniem poczucia własnej indywidualności, czyli kształtowanie umiejętności współpracy i zabawy z rówieśnikami – przy jednoczesnym byciu w 100 % w zgodzie ze sobą.

Dziecko to wyspa ciekawości otoczona morzem znaków zapytania, zatem warto otoczyć je wsparciem i umożliwić mu poszukiwania własnego Ja.